ESID

Řada členů PID skupiny ČSAKI je též členy evropské společnosti pro imunodeficity ESID. Tato sekce obsahuje stránky týkající se aktivit členů PID skupiny ve spolupráci či zaštítěné organizací ESID.