TREC/KREC

See Czech page.

More information about the TREC/KREC test can be found in this article (text in czech).

Currently, two laboratories in the Czech republic offer this test:

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. E. Froňková, PhD
MUDr. M. Svatoň

Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Doc. MUDr. T. Freiberger, PhD
Mgr. Hana Grombiříková
RNDr. Barbora Ravčuková