TREC/KREC

Více o testu TREC/KREC se dočtete v tomto článku článku.

Vyšetření t.č. v ČR poskytují dvě laboratoře:

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. E. Froňková, PhD
MUDr. M. Svatoň

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Genetická laboratoř
Doc. MUDr. T. Freiberger, PhD
Mgr. Hana Grombiříková
RNDr. Barbora Ravčuková