Dostupná vyšetření

Zde lze najít informace o vyšetřeních, která jsou současně dostupná v ČR a prováděná členy PID skupiny.

V současnosti jsou dostupné informace o vyšetření NGS (sekvenování nové generace), genetických vyšetřeních a TREC/KREC screeningovém vyšetření.