Výroční setkání Pracovní skupiny PID při ČSAKI

Dne 6.10.2017 se konalo výroční setkání Pracovní skupiny PID při ČSAKI, které bylo letos přidruženo k XXVI. Moravskoslezským dnům pneumologie v Olomouci.

Za účelem šíření povědomí v odborné veřejnosti a pro zkvalitnění vzájemné spolupráce s kolegy pneumology byly na kongresu předneseny následující přednášky týkající se primárních imunodeficitů:

 1. A. Šedivá, Praha – Úvod, Imunodeficitní skupina ČSAKI
 2. J. Litzman, Brno – Primární imunodeficience s příznaky v dospělosti
 3. P. Králíčková, Hradec Králové – Plicní projevy primárních imunodeficitů v dospělosti, možnosti diagnostiky a léčby
 4. T. Milota – Imunodeficience u pneumologických pacientů, příklady z praxe

Následně byly již v užším okruhu členů PID skupiny diskutovány pokroky v oblasti diagnostiky i výzkumu, změny v registru pacientů s PID v ČR, možnost vzniku pacientské organizace a další. Z prezentací účastníků například:

 1. A. Klocperk – Deficit kaspázy 8
 2. M. Bloomfield – STAT1 GOF
 3. A. Klocperk, R. Zachová – STAT3 GOF
 4. T. Milota – T-lymfocyty u pacientů s CVID
 5. Z. Chovancová – Neutrofily u pacientů s CVID
 6. T. Freiberger – Genetika hereditárního angioedému
 7. E. Hlaváčková – Vzácné případy imunodeficiencí
 8. M. Svatoň – Výsledky NGS u pacientů s AIHA

Se všemi členy se těšíme za rok opět naviděnou,

Za Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol,

MUDr. Adam Klocperk, Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

PROGRAM ID skupina 2017 Olomouc