Imunodeficitní odpoledne na 2. LF UK a FN Motol

Vážení a milí, studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy i jiných oborů,

dovoluji si Vás tímto pozvat na cyklus 3 dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 29.11., 6.12. a 13.12. vždy od 14:00 do cca 16:30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Náplní bude rozšíření povědomí o problematice primárních imunodeficiencí, a to jak formou nadstandardních přednášek pojednávajících o jednotlivých skupinách onemocnění, tak formou interaktivního probírání a diskuze elektronicky zpracovaných kazuistik (prokládaných kvízy). Součástí bude též seznámení s laboratorními možnostmi vyšetření na Ústavu imunologie, ale též obecně s možnostmi moderní imunologie, včetně praktické demonstrace s možností vyzkoušení.

Oficiálním jazykem bude čeština či angličtina, dle složení účastníků.

DŮLEŽITÉ!! V případě zájmu prosím pošlete nezávaznou přihlášku s vaším jménem, ročníkem a kruhem na adam.klocperk@fnmotol.cz.

MUDr. Adam Klocperk, MUDr. Tomáš Milota, Mgr. Michal Rataj

Program je podporován z projektu IP VVŠ 2. LF UK.

Předběžný program

29.11.

MUDr. Tomáš Milota – Imunodeficience s převahou poruchy tvorby protilátek (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení imunoglobulinů v moderní laboratoři, metody detekce autoprotilátek, nepřímá fluorescence (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Adam Klocperk – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

6.12.

MUDr. Tomáš Milota, MUDr. Adam Klocperk – Kombinované imunodeficity a dysregulace (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Stanovení buněčných populací a subpopulací, průtoková cytometrie, obrazová cytometrie (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)

13.12.

MUDr. Adam Klocperk – Poruchy vrozené imunity (přednáška)

Mgr. Michal Rataj – Měření fagocytózy, oxidativního vzplanutí, funkční testy komplementu (demonstrace, laboratoř)

MUDr. Tomáš Milota – Interaktivní kazuistika (s poděkováním ESID Education)