Nový článek s PID tématikou – Závažné primární imunodeficience a možnosti jejich časné diagnostiky, uvedení testu TREC/KREC

V sekci Materiály je dostupný článek prof. Anny Šedivé, DSc., týkající s diagnostiky závažných primárních imunodeficiencí a testu TREC/KREC.

Článek si klade za cíl zejména odbornou pediatrickou veřejnost.