EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies, Praha 7.-8. dubna 2017

 

Primární imunodeficience jsou vzácná onemocnění, která vyžadují jak v klinickém přístupu, tak ve výzkumných aktivitách, širší mezinárodní spolupráci. Povědomost o existenci těchto onemocnění je klíčová pro správné postupy diagnostiky a léčby.

Oblast primárních imunodeficiencí zaštiťuje na evropské úrovni Evropská společnost pro imunodeficience, ESID, která však má relativně omezený dopad na specialisty v daném oboru. S myšlenkou rozšířit znalosti o primárních imunodeficiencích do širších profesních kruhů vznikla v roce 2014 zájmová skupina pro primární imunodeficience, aby tak jako zatím poslední rozšířila okruh Interest groups při EAACI (European Academy for Allergy and Clinical Immunology). Tato „Interest group for primary immunodeficeincies“ se postupně zformovala a poprvé tvořila svůj vlastní program na kongresu EAACI ve Vídni v roce 2015. Kromě výrazné účasti na pravidelných EAACI kongresech vyvíjí tato skupina i další činnost, z čehož nejvíce viditelnými aktivitami jsou v současné době snahy připravit přehledný článek o hraničních oblastech, kde se stýká alergologie s imunologií primárních imunodeficiencí, a dále snaha o další vzdělávání v oboru formou vzdělávacích akcí.

Příkladem vzdělávací akce byla právě proběhlá jarní škola, „Master Class on Primary immunodeficeincies“, která se konala 7. a 8. dubna 2017 v Praze. Organizace školy spadla na prof. Annu Šedivou, která je, spolu s prof. Litzmanem, zastoupena ve výše zmíněné zájmové skupině EAACI.

Škola byla dvoudenní, pokrývala ve skvělém programu základní i praktické aspekty z oboru (program školy je přístupný na stránkách EAACI). Velkým přínosem byla kvalita přednesených sdělení, která odrážela spolupráci výše zmíněných odborných společností, EAACI a ESID. Většina řečníků byli významná členové ESID, včetně jejího předsedy prof. Adrewa Canta z Newcastlu z Velké Británie. Další přednášející potom byli z Itálie, Německa, Rakouska a České republiky. Účast českých přednášejících byla navíc podtržena zajištěním praktické části programu (přednesení kasuistických sdělení, představení a demonstrace imunoglobulinové terapie) lokálním týmem z Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Adam Klocperk, MUDr. Markéta Bloomfield, MUDr. Radana Zachová, MUDr. Tomáš Milota, MUDr. Jana Kayserová, sestra Dita Růčková).

Na školu se registrovalo 51 účastníků, z nichž několik taktéž prezentovalo své kasuistiky. Charakter Master Class je daný EAACI a nevyžaduje povinné posílání abstrakt či přednášek, nicméně aktivní přístup účastníků je jasně viditelný z velmi zajímavých a čilých diskusí.

Tato Master Class byla první ze zamýšlené série podobných aktivit zastřešovaných imunodeficitní skupinou při EAACI. Podle reakcí účastníků ještě na místě se dá předpokládat, že tato akce byla úspěšná. Podrobnější hodnocení se dozvíme z jejich dotazníků, které posléze zpracuje EAACI.

Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům, přednášejícím i účastníkům a dále EAACI za možnost cenného výukového programu a zároveň za zviditelnění České republiky v rámci této významné odborné společnosti.

V Praze, 10.4.2017

Prof. Anna Šedivá


Prof. Šedivá předsedá sekci:

Demonstrace imunoglobulinů:

Přednášející – špičky PID Evropy:

Juniorší předsedající z ČR: